เรียนต่อปริญญาตรีที่ University of York

University of York

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 อยู่ทาวตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง York จากตอนแรกที่มีนักศึกษาเพียง 200 คน ปัจจุบันมีนักศึกษามากถึง 11,000 คน และได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษและมีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีชื่ออยู่ในลิส 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

Location

York เมืองทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและสถาปัตกรรมเก่าแก่ อย่างเช่นโบสถ์ที่อยู่กลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศอังกฤษ

การเดินทาง
 • London นั่งรถไฟ 2 ชม.
 • Leeds นั่งรถไฟ 1 ชม.
Progression

University of York

Ranking
 • United Kingdom: 12th (Guardian University Guide 2019)
 • Satisfaction: 85% (National Student Survey)
 • World: 119th (Times Higher Education World Rankings 2019)

คอร์ส Foundation เหมาะกับใคร?
คอร์ส Foundation คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนไทย หรือนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือนักเรียนภาคอินเตอร์ในประเทศไทย สามารถมีทางเลือกในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้


เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตร Foundation

 • จบม. 5 ด้วยเกรด 2.5 หรือ
 • จบม. 6 ด้วยเกรด 2.0-3.0 หรือ
 • มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคะแนน A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ (NCEA Level 2 for NZ )


เกณฑ์คะแนน IELTS

 • 5 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่
 • เป็นหนึ่งใน 24 มหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell Group
 • 94% ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่นี่ได้รับการจ้างงานภายใน 6 เดือน
 • การเรียนการสอนได้รับจัดอันดับให้อยู่ระดับ Gold จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอังกฤษ (Teaching Excellence Framework 2018, Department of Education)
 • อยู่ในเมืองได้รับยกย่องว่าน่าอยู่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และมีค่าครองชีพไม่สูงมาก
 • สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอื้อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ได้จาก 6 สาขาดังต่อไปนี้

 1. International Foundation Year in Business and Finance
 2. International Foundation Year in Humanities, Creative Arts and Media
 3. International Foundation Year in Law and Social Sciences
 4. International Foundation Year in Life Science, Biomedicine and Environment
 5. International Foundation Year in Mathematics, Economics and Actuarial Science
 6. International Foundation Year in Physics, Mathematics, Computing and Electronic Engineering

 

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรี

เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์ส Foundation และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่ University of York ได้ในสาขาดังนี้

 

1. International Foundation Year in Business and Finance
 • BSc (Hons) Accounting, Business Finance and Management
 • BSc (Hons) Accounting, Business Finance and Management (with a year in industry)
 • BSc (Hons) Business and Management Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) Business and Management Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Business and Management (with a year in industry) Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) Business and Management (with a year in industry) Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Economics and Finance Ranked 12th in the UK
 • BSc (Hons) Economics, Econometrics and Finance Ranked 12th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics and Finance

 

2. International Foundation Year in Humanities, Creative Arts and Media
 • BSc (Hons) Film and Television Production
 • BSc (Hons) Interactive Media
 • BA (Hons) Music
 • BA (Hons) Music and Sound Recording
 • BA (Hons) Theatre: Writing, Directing and Performance

 

3. International Foundation Year in Law and Social Sciences
 • BA (Hons) Applied Social Science
 • BSc (Hons) Archaeology
 • BA (Hons) Archaeology
 • BA (Hons) Archaeology and Heritage
 • BA (Hons) Criminology
 • BA (Hons) Curating and Art History
 • BA (Hons) Curating and Art History with a year abroad
 • BA (Hons) English Language and Linguistics
 • BA (Hons) French and Linguistics with a year abroad
 • BA (Hons) French and Philosophy
 • BA (Hons) German and Linguistics with a year abroad
 • BA (Hons) German and Philosophy
 • BA (Hons) Historical Archaeology Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) History Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) History (with a Year Abroad) Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) History and Economics Ranked 13th in the UK
 • BA (Hons) History and French
 • BA (Hons) History and History of Art
 • BA (Hons) History and Philosophy
 • BA (Hons) History and Politics
 • BA (Hons) History of Art
 • BA (Hons) History of Art with year abroad
 • BA (Hons) Human Geography and Environment
 • BA (Hons) Italian and Linguistics (with a year abroad)
 • LLB (Hons) Law Ranked 5th in the UK
 • BA (Hons) Linguistics Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Linguistics with French
 • BA (Hons) Linguistics with German
 • BA (Hons) Linguistics with Italian
 • BA (Hons) Linguistics with Spanish
 • BA (Hons) Philosophy
 • BA (Hons) Philosophy and Linguistics
 • BA (Hons) Philosophy, Politics and Economics
 • BSc (Hons) Physics with Philosophy
 • BSc (Hons) Physics with Philosophy with a year abroad
 • BA (Hons) Politics Ranked 7th in the UK
 • BA (Hons) Politics with International Relations
 • BSc (Hons) Psychology Ranked 8th in the UK
 • BA (Hons) Social Policy Ranked 16th in the UK
 • BA (Hons) Social Policy (Crime and Criminal Justice)
 • BA (Hons) Social and Political Sciences
 • BA (Hons) Social and Political Sciences with Philosophy
 • BA (Hons) Sociology
 • BA (Hons) Sociology and Education
 • BA (Hons) Sociology with Criminology
 • BA (Hons) Sociology with Social Psychology
 • BA (Hons) Spanish and Linguistics with a year abroad

 

4. International Foundation Year in Life Science, Biomedicine and Environment
 • BSc (Hons) Actuarial Science
 • BSc (Hons) Bioarchaeology
 • BSc (Hons) Biology
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Biotechnology and Microbiology
 • BSc (Hons) Chemistry Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry, Biological & Medicinal Chemistry Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry, the Atmosphere and the Environment Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Ecology
 • BSc (Hons) Environmental Geography
 • BSc (Hons) Environmental Science
 • BSc (Hons) Genetics
 • BA (Hons) Human Geography and Environment
 • BSc (Hons) Molecular Cell Biology

 

5. International Foundation Year in Mathematics, Economics and Actuarial Science
 • BSc (Hons) Actuarial Science
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics (with a year in industry)
 • BA/BSc (Hons) Economics and Mathematics
 • BA/BSc (Hons) Mathematics
 • BSc (Hons) Mathematics and Finance
 • BSc (Hons) Mathematics and Physics
 • BSc (Hons) Mathematics and Physics (with a year abroad)
 • BA/BSc (Hons) Mathematics and Statistics
 • BSc (Hons) Economics and Finance Ranked 12th in the UK
 • BA/BSc (Hons) Economics and Mathematics Ranked 12th in the UK
 • BSc (Hons) Economics, Econometrics and Finance Ranked 12th in the UK

 

6. International Foundation Year in Physics, Mathematics, Computing and Electronic Engineering
 • BSc (Hons) Computer Science
 • BSc (Hons) Computer Science (with a year in industry)
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics (with a year in industry)
 • BA/BSc (Hons) Economics and Mathematics
 • BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
 • BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic Engineering Ranked 12th in the UK
 • BEng (Hons) Electronic Engineering (with a year in industry) Ranked 12th in the UK
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Business Management Ranked 12th in the UK
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Business Management (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Music Technology Systems
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Music Technology Systems (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Nanotechnology
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Nanotechnology (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering
 • BEng (Hons) Electronic and Communication Engineering (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
 • BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering (with a year in industry)
 • BSc (Hons) Physics
 • BSc (Hons) Physics with Astrophysics
 • BSc (Hons) Physics with Astrophysics with a year abroad
 • BSc (Hons) Physics with Philosophy
 • BSc (Hons) Physics with Philosophy with a year abroad
 • BSc (Hons) Physics with a year abroad
 • BSc (Hons) Theoretical Physics
 • BSc (Hons) Theoretical Physics with a year abroad

*อิงตามการจัดอันดับของ The Guardian University League Table 2019 และ The Times and Sunday Times

 

เกณฑ์การรับสมัคร

ระดับชั้น

คะแนน

ม. 5

2.50+

ม. 6

2.00+

IB

22 Points

IGCSE

A*- C ในวิชาที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมวิชาที่เป็นภาษาแม่)

IELTS UKVI

Overall 5.5 (Minimum 4.5 in all skills)

อายุ

17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เข้าเรียน

 

วันเปิดเรียน

มี 2 ช่วง

 1. 3 term: เริ่มกันยายน 2019
 2. 3 term: เริ่มมกราคม 2020

กรณีคะแนน IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของคอร์ส สามารถเข้าเรียน Foundation โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก

 1. 8 – 10 weeks ขึ้นอยู่กับคะแนน IELTS UKVI
 2. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าเรียน
 3. Academic requirements: ได้รับตอบรับการเข้าเรียนจาก University of York แล้ว

Programme

Price

Foundation in Year in Business and Finance

£17,250

Foundation in Humanities, Creative Arts and Media

£17,250

Foundation in Law and Social Sciences

£17,250

Foundation in Life Science, Biomedicine and Environment

£18,255

Foundation in Mathematics, Economics and Actuarial Science

£17,250

Foundation in Physics, Mathematics, Computing and Electronic Engineering

£18,255

English Language Preparation

From £3,030

 

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือบ้านเช่าโดยเอกชน หรือจะกับครอบครัวชาวอังกฤษเป็นลักษณะ Homestay ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี แนะนำให้อยู่กับหอพักที่จัดการโดยมหาวิทยาลัย

ในเมือง York มีหอพักแนะนำ 2 แห่ง คือ

 1. Halifax College
 2. Alcuin College

 

Halifax College

ตั้งอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย ใกล้ห้องสมุด มีคาเฟ่ และร้านค้าอยู่บริเวณนั้นด้วย สามารถนั่งรถบันฟรีเพื่อไปเรียนที่ Kaplan International Pathway College โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที หรือเดินผ่านแคมปัส 30 นาที

 

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ห้องนอนสำหรับ 1 คน ตกแต่งพร้อมอยู่ มีห้องน้ำส่วนตัว

ประเภทห้อง

ห้องครัว

ราคา (34 weeks)

Standard

Shared

£5,792

Large

Shared

£6,268

 

 1. แชร์ห้องครัวและห้องนั่งเล่นกับนักศึกษา 4 – 8 คน
 2. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 3. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 4. มีชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัวพร้อมอยู่
 5. ห้องซักรีดภายในหอพัก
 6. Common Area มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้
 7. บริการทำความสะอาดห้องครัวอาทิตย์ละครั้ง และห้องน้ำเดือนละครั้ง
 8. เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และความเรียบร้อยของหอพักประจำอยู่ตลอดเวลา

 
Alcuin College

อยู่ทางเหนือของ Campus West ภายในเขตมหาวิทยาลัย ติดกับห้องสมุด มีคาเฟ่ และร้านค้าอยู่บริเวณนั้นด้วย สามารถนั่งรถบันฟรีเพื่อไปเรียนที่ Kaplan International Pathway College โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที หรือเดินผ่านแคมปัส 20 นาที

 

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ห้องนอนสำหรับ 1 คน ตกแต่งพร้อมอยู่ มีห้องน้ำส่วนตัว

ประเภทห้อง

ห้องครัว

ราคา (37 weeks)

Standard

Shared

£6,503

 

 1. แชร์ห้องครัวและห้องนั่งเล่นกับนักศึกษา 6 – 8 คน
 2. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 3. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 4. มีชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัวพร้อมอยู่
 5. ห้องซักรีดภายในหอพัก
 6. มีร้านอาหารและคาเฟ่ภายในหอพัก
 7. Common Area มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้
 8. บริการทำความสะอาดห้องครัวอาทิตย์ละครั้ง และห้องน้ำเดือนละครั้ง
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และความเรียบร้อยของหอพักประจำอยู่ตลอดเวลา

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning

Share on facebook
Share on twitter
Share on email