เรียนต่อปริญญาตรีที่ University of East Anglia

University of East Anglia

เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนธรรมชาติที่ชานเมืองของเมืองนอร์วิช (Norwich) โดยมีพื้นที่ใหญ่ถึง 320 เอเคอร์ หรือกว่า 800 ไร่ มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านการวิจัยระดับโลก บรรยากาศในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความร่มรื่นตามธรรมชาติและตึกเรียนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสาธารณะ The Sainsbury Centre for Visual Arts มีการจัดแสดงผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Pablo Picasso เป็นต้น โดยรับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ Gold จากกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ (Teaching Excellence Framework Department of Education 2018)

Location

Norwich เมืองทางตอนตะวันออกของประเทศอังกฤษ โดยอยู่ใกล้กับเมืองเคมบริดจ์ไปทางเหนือเกือบถึงชายฝั่งทะเล

การเดินทาง
 • London นั่งรถไฟ 2.30 ชม.
 • Cambridge นั่งรถไฟ 2 ชม.
Progression

University of East Anglia

Ranking
 • United Kingdom: 15st (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019)
 • Satisfaction: 91.4% (National Student Survey)
 • World: 190st (Times Higher Education World University Ranking 2019)

คอร์ส Foundation เหมาะกับใคร?
คอร์ส Foundation คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนไทย หรือนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือนักเรียนภาคอินเตอร์ในประเทศไทย สามารถมีทางเลือกในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้


เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตร Foundation

 • จบม. 5 ด้วยเกรด 2.5 หรือ
 • จบม. 6 ด้วยเกรด 2.0-3.0 หรือ
 • มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคะแนน A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ (NCEA Level 2 for NZ )


เกณฑ์คะแนน IELTS

 • 5 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่
 • มีนักศึกษา 15,000 คน 20% เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
 • ทุ่มงบประมาณอย่างมากในการวิจัย และสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อกันการเรียนของนักศึกษามากที่สุด
 • ได้รับการจัดอันดับการสอนให้อยู่ในระดับ Gold จากกระทรวงศึกษาธิการ อังกฤษ (Teaching Excellence Framework Department of Education 2018)
 • อยู่ในอุทยานการวิจัยธรรมชาติที่ชานเมือง Norwich ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอังกฤษ
 • International Foundation Year
 • International Year One

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ได้จาก 5 สาขาดังต่อไปนี้

 1. International Foundation in Business, Economics, Society and Culture
 2. International Foundation in Humanities and Law
 3. International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences
 4. International Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences
 5. International Foundation in Physical Sciences and Engineering

 

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรี

เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์ส Foundation และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่ University East Anglia ได้ในสาขาดังนี้

 
1. International Foundation in Business, Economics, Society and Culture
 • BSc (Hons) Accounting and Finance Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Accounting and Management Ranked 15th in the UK
 • BA (Hons) American History Ranked 1st in the UK
 • BA (Hons) American Studies Ranked 1st in the UK
 • BA (Hons) Archaeology, Anthropology and Art History Ranked 8th in the UK
 • BSc (Hons) Business Economics Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Business Finance and Economics Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Business Finance and Management Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Business Information Systems Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Business Management Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Cognitive Psychology Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Developmental Psychology Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) Drama Ranked 35th in the UK
 • BSc (Hons) Economics and Finance
 • BSc (Hons) Economics with Accountancy Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Economics Ranked 10th in the UK
 • BA (Hons) Education Ranked 3rd in the UK
 • BA (Hons) English Literature with Creative Writing Ranked 31st in the UK
 • BA (Hons) English Literature Ranked 31st in the UK
 • BA (Hons) Film and Television Studies Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) History and Film Studies Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) History and Politics Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) History of Art with Gallery and Museum Studies Ranked 8th in the UK
 • BA (Hons) History of Art Ranked 8th in the UK
 • BA (Hons) History Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Intercultural Communication with Business Management Ranked 15th in the UK
 • BA (Hons) International Development with Economics Ranked 10th in the UK
 • BA (Hons) International Development with Politics Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) International Development Ranked 22nd in the UK
 • BA (Hons) International Relations and Politics Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) International Relations with Modern History Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) International Relations Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Marketing and Management Ranked 15th in the UK
 • BA (Hons) Media and International Development Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Media Studies Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Modern History Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Philosophy and History Ranked 17th in the UK
 • BA (Hons) Philosophy and Politics Ranked 17th in the UK
 • BA (Hons) Philosophy, Politics and Economics Ranked 10th in the UK
 • BA (Hons) Philosophy Ranked 17th in the UK
 • BSc (Hons) Politics and Economics Ranked 10th in the UK
 • BA (Hons) Politics and Media Studies Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) Politics Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Psychology Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Social Psychology Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) Society, Culture and Media Ranked 18th in the UK
2. International Foundation in Humanities and Law
 • LLB (Hons) Law with American Law
 • LLB (Hons) Law with European Legal Systems Ranked 18th in the UK
 • LLB (Hons) Law Ranked 18th in the UK
3. International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences
 • BSc (Hons) Actuarial Sciences Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Climate Change Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Meteorology and Oceanography Ranked 13th in the UK
4. International Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences
 • BSc (Hons) Adult Nursing Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Biochemistry (with a Year in Industry) Ranked 42nd in the UK
 • BSc (Hons) Biochemistry Ranked 42nd in the UK
 • BSc (Hons) Biological Sciences (with a Year in Industry)
 • BSc (Hons) Biological Sciences (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Biological Sciences Ranked 42nd in the UK
 • BSc (Hons) Biomedicine Ranked 42nd in the UK
 • BSc (Hons) Children’s Nursing Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Ecology and Conservation with a Year Abroad
 • BSc (Hons) Ecology Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Geography (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BA (Hons) Geography and International Development Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Geography Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) International Development and the Environment Ranked 22nd in the UK
 • BA (Hons) International Development with a Year Abroad
 • BA (Hons) International Development with Anthropology Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Learning Disabilities Nursing Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Mental Health Nursing Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Molecular Biology and Genetics Ranked 42nd in the UK
 • BSc (Hons) Natural Sciences with a Year Abroad Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Natural Sciences with a Year in Industry Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Natural Sciences Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Occupational Therapy Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Pharmacology and Drug Discovery Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Physical Activity and Health with a Year Abroad
 • BSc (Hons) Physical Activity and Health
 • BSc (Hons) Physical Education with a Year Abroad Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Physical Education, Sport and Health with a Year Abroad
 • BSc (Hons) Physical Education, Sport and Health
 • BSc (Hons) Physical Education Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Physiotherapy Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Speech and Language Therapy Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Sports Development with a Year Abroad
 • BSc (Hons) Sports Development

 

5. International Foundation in Physical Sciences and Engineering
 • BSc (Hons) Chemical Physics Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Computer Graphics, Imaging and Multimedia Ranked 29th in the UK
 • BEng (Hons) Computer Systems Engineering with a Year in Industry
 • BEng (Hons) Computer Systems Engineering Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Computing Science (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Computing Science with a Year in Industry
 • BSc (Hons) Computing Science Ranked 29th in the UK
 • BEng (Hons) Energy Engineering and Environmental Management Ranked 24th in the UK
 • BEng (Hons) Energy Engineering Ranked 18th in the UK
 • BEng (Hons) Engineering with a Year in Industry Ranked 18th in the UK
 • BEng (Hons) Engineering Ranked 18th in the UK
 • BSc (Hons) Environmental Sciences (with Education) Ranked 3rd in the UK
 • BSc (Hons) Environmental Sciences and International Development Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Environmental Sciences with a Year in Industry
 • BSc (Hons) Environmental Sciences
 • BSc (Hons) Geology with Geography Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) Geophysics
 • BSc (Hons) Meteorology and Oceanography
 • BSc (Hons) Physics (with Education) Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Physics Ranked 3rd in the UK

*อิงตามการจัดอันดับของ The Guardian University League Table 2019

 

เกณฑ์การรับสมัคร

ระดับชั้น

คะแนน

ม. 5

2.50+

ม. 6

2.00+

IB

20 Points

IGCSE

A*- C ในวิชาที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมวิชาที่เป็นภาษาแม่)

IELTS UKVI (3 Term)

Overall 5.0 (with a minimum of 5.0 in Writing and 4.5 in all other skills)

IELTS UKVI (Nursing, Physiotherapy, Pharmacy

Overall 6.0 (Minimum 5.5 in all skills)

IELTS UKVI (Speech and Language Therapy)

Overall 6.5 (Minimum 6.5 in all skills)

อายุ

16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เข้าเรียน

 

เมื่อเรียนจบและคะแนนสอบผ่านหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการการันตรีว่าจะได้เข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ของ University of East Anglia อย่างแน่นอน

 1. International Year One in Business Management and Economics
 2. International Year One in International Development with Media
 3. International Year One in Psychology

 

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรี

เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์ส International Year One และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่ University of East Anglia ได้ในสาขาดังนี้

 

1. International Year One in Business Management and Economics
 • BSc (Hons) Accounting and Finance Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Accounting and Management Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Business Economics Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Business Finance and Economics Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Business Finance and Management Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Business Management Ranked 15th in the UK
 • BSc (Hons) Economics and Finance
 • BSc (Hons) Economics with Accountancy Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Economics Ranked 10th in the UK
 • BSc (Hons) Marketing and Management Ranked 15th in the UK

 

2. International Year One in International Development with Media
 • BSc (Hons) International Development and the Environment Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) International Development with a Year Abroad Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) International Development with Anthropology Ranked 22nd in the UK
 • BSc (Hons) International Development with Economics Ranked 10th in the UK
 • BA (Hons) International Development with Overseas Placement
 • BA (Hons) International Development with Politics Ranked 21st in the UK
 • BA (Hons) International Development Ranked 22nd in the UK
 • BA (Hons) Media and International Development with a Year Abroad Ranked 20th in the UK
 • BA (Hons) Media and International Development with Overseas Placement
 • BA (Hons) Media and International Development Ranked 20th in the UK
3. International Year One in Psychology
 • BSc (Hons) Cognitive Psychology with a Year Abroad Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Cognitive Psychology Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Developmental Psychology with a Year Abroad Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Developmental Psychology Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Psychology with a Year Abroad Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Psychology Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Social Psychology with a Year Abroad Ranked 21st in the UK
 • BSc (Hons) Social Psychology Ranked 21st in the UK

 

*อิงตามการจัดอันดับของ The Guardian University League Table 2019

 

เกณฑ์การรับสมัคร

ระดับชั้น

คะแนน

ม. 6

จบด้วยเกรด 2.75 และเรียนจบปี 1 ของมหาวิทยาลัย ในคณะที่ต้องการจะเรียนต่อด้วยเกรด 2.5

IB

24

A-Level

Completion of high school plus one year of further study, for example A-Level (64-96 UCAS)

IELTS UKVI (Business, Management and Economic)

Overall 5.5 (Minimum 5.5 in writing)

IELTS UKVI (Phycology and Development with Media)

Overall 6.0 (Minimum 5.5 in writing and no less than 5.0 in other skills)

อายุ

17 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าเรียน

 

วันเปิดเรียน

วันเปิดเรียน มี 2 ช่วง

 1. 3 term: เริ่มกันยายน 2019
 2. 3 term: เริ่มมกราคม 2020

กรณีคะแนน IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของคอร์ส สามารถเข้าเรียน Foundation และ International Year One โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก

 1. 6 weeks: ได้คะแนน IELTS(UKVI) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด5
 2. 4 weeks: ได้คะแนน IELTS(UKVI) เท่าเกณฑ์ที่กำหนด
 3. 10 – 16 weeks: ได้คะแนนต่ำกว่าข้อกำหนดข้างบน และอยู่ที่การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
 4. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าเรียน
 5. Academic requirements: ได้รับตอบรับการเข้าเรียนจาก University of East Anglia แล้ว

Programme

Price

Foundation in Business, Economics, Society and Culture

£16,995

Foundation in Humanities and Law

£16,995

Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences

£16,995

Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences

£16,995

Foundation in Physical Sciences and Engineering

£16,995

International Year One in Business Management and Economics

£18,195

International Year One in International Development with Media

£18,195

International Year One in Psychology

£18,195

English Language Preparation

From £1,705

 

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือบ้านเช่าโดยเอกชน หรือจะกับครอบครัวชาวอังกฤษเป็นลักษณะ Homestay ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี แนะนำให้อยู่กับหอพักที่จัดการโดยมหาวิทยาลัย

 

The INTO Student Residence

เป็นหอพักของ INTO โดยตรง อยู่ในตึกเรียน INTO Study Centre เลย

 

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ห้องนอนตกแต่งพร้อมอยู่ มีห้องน้ำในตัว

ประเภทห้อง

ราคา (3 term)

En Suite Bedroom

£6,650

En Suite Bedroom (with Meal)

£7,220

 

 1. ใช้ห้องครัวส่วนกลาง
 2. มี Courtyard สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
 3. Common Area
 4. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 6. มีแม่บ้านทำความสะอาดให้
 7. มีชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัวพร้อมอยู่
 8. โซนซักรีดอยู่ในหอพัก
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และความเรียบร้อยของหอพักประจำอยู่ตลอดเวลา

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning