เรียนต่อปริญญาตรีที่ University of Manchester

University of Manchester

เกิดจากการรวมตัวกันของ University of Manchester Institute of Science and Technology และ Victoria University of Manchester ในปี 2004 โดยเริ่มต้นจากการก่อตั้ง Manchester Mechanics’ Institute ในปี 1824 ซึ่งเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอิฐแดง (Red Brick University) ในปีศตวรรษที่ 19 University of Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอันดับ 6 รองจาก Oxford, Cambridge, UCL, Imperial และ Edinburgh เท่านั้น จึงมั่นใจได้เลยว่าการเรียนการสอนของที่นี่อยู่ในระดับที่ดีมาก รวมถึงงานวิจัยก็อยู่ในระดับโลก

Location

Manchester เมืองใหญ่ทางด้านเหนือและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง และมีความเจริญอย่างมาก โดยมีสนามบินอยู่ในเมืองด้วย

การเดินทาง
 • London นั่งรถไฟ 3 ชม.
 • London นั่งเครื่องบิน 1 ชั่วโมง
Progression

University of Manchester

Ranking
 • United Kingdom: 19th (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2019)
 • Satisfaction: 83.9% (National Student Survey)
 • World: 29th (QS World University Rankings 2019)

คอร์ส Foundation เหมาะกับใคร?
คอร์ส Foundation คือโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ทั้งที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนไทย หรือนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือนักเรียนภาคอินเตอร์ในประเทศไทย สามารถมีทางเลือกในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษได้


เกณฑ์การสมัครเข้าหลักสูตร Foundation

 • จบม. 5 ด้วยเกรด 2.5 หรือ
 • จบม. 6 ด้วยเกรด 2.0-3.0 หรือ
 • มีคะแนน IGCSE ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนน IB หรือ International Baccalaureate ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคะแนน A-Level ตามที่มหาลัยกำหนด หรือ
 • มีคะแนนจบหลักสูตร High School จากต่างประเทศ (NCEA Level 2 for NZ )


เกณฑ์คะแนน IELTS

 • 5 – 6.0 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่ม Russell Group
 • อยู่ใน Ranking ที่ดี ทั้งใน UK และระดับโลก
 • มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 25 คน
 • นักศึกษาที่จบจากที่นี่ร้อยละ 95 ได้รับการจ้างงานต่อ
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนและบุคลากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ และมีพื้นที่มหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในอังกฤษ
 • ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสูงสุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รองจาก Oxford, Cambridge, UCL, Imperial และ Edinburgh

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ได้จาก 5 สาขาดังต่อไปนี้

 1. International Foundation in Biosciences
 2. International Foundation in Engineering and Science
 3. International Foundation in Humanities and Social Sciences
 4. International Foundation in Pharmacy
 5. International Foundation in Psychology

 

สาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรี

เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์ส Foundation และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเลือกเรียนระดับปริญญาตรีที่ University of Manchester ได้ในสาขาดังนี้

 

1. International Foundation in Biosciences
 • BSc (Hons) Anatomical Science Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Biochemistry Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Biology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Biotechnology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Cell Biology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Developmental Biology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Genetics Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Immunology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Life Sciences Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Medical Biochemistry Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Medical Physiology Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Microbiology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Molecular Biology Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Neuroscience Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Pharmacology and Physiology Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Pharmacology Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) Plant Sciences Ranked 24th in the UK
 • BSc (Hons) Zoology Ranked 24th in the UK

 

2. International Foundation in Engineering and Science
 • BSc (Hons) Actuarial Science and Mathematics Ranked 50th in the UK
 • BEng (Hons) Aerospace Engineering Ranked 45th in the UK
 • BSc (Hons) Artificial Intelligence Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) Biology with Science and Society Ranked 24th in the UK
 • BEng (Hons) Chemical Engineering Ranked 23rd in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry with Medicinal Chemistry Ranked 8th in the UK
 • BSc (Hons) Chemistry Ranked 8th in the UK
 • BEng (Hons) Civil Engineering Ranked 33rd in the UK
 • BSc (Hons) Computer Science (Human Computer Interaction) Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics Ranked 50th in the UK
 • BSc (Hons) Computer Science Ranked 14th in the UK
 • BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering with Industrial Experience Ranked 6th in the UK
 • BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering Ranked 6th in the UK
 • BEng (Hons) Electronic Engineering Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Materials Science and Engineering Ranked 7th in the UK
 • BSc (Hons)Mathematics and Physics Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics with Finance Ranked 50th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics Ranked 50th in the UK
 • BEng (Hons) Mechanical Engineering with Management Ranked 45th in the UK
 • BEng (Hons) Mechanical Engineering Ranked 45th in the UK
 • BEng (Hons) Mechatronic Engineering Ranked 6th in the UK
 • BSc (Hons) Physics with Astrophysics Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Physics with Philosophy Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Physics with Theoretical Physics Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Physics Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Software Engineering Ranked 14th in the UK

 

3. International Foundation in Humanities and Social Sciences
 • BAEcon (Hons) Accounting and Finance Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) Accounting Ranked 14th in the UK
 • BA (Hons) Architecture Ranked 6th in the UK
 • BA (Hons) Criminology Ranked 17th in the UK
 • BAEcon (Hons) Development Studies Ranked 27th in the UK
 • BAEcon (Hons) Economics and Finance Ranked 14th in the UK
 • BAEcon (Hons) Economics and Philosophy Ranked 19th in the UK
 • BAEcon (Hons) Economics and Politics Ranked 27th in the UK
 • BAEcon (Hons) Economics Ranked 27th in the UK
 • BSc (Hons) Economics Ranked 27th in the UK
 • BA (Hons) English Language and Chinese Ranked 25th in the UK
 • BA (Hons) Environmental Management Ranked 13th in the UK
 • BSc (Hons) Fashion Buying and Merchandising Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Fashion Management Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Fashion Marketing Ranked 16th in the UK
 • BAEcon (Hons) Finance
 • BA (Hons) Geography Ranked 12th in the UK
 • BSc (Hons) Geography Ranked 12th in the UK
 • BA (Hons) History of Art Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Information Technology Management for Business Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) International Business, Finance and Economics Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) International Management with American Business Studies Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) International Management Ranked 16th in the UK
 • LLB (Hons) Law with Criminology and International Study Ranked 17th in the UK
 • LLB (Hons) Law with International Study Ranked 60th in the UK
 • LLB (Hons) Law with Politics Ranked 60th in the UK
 • LLB (Hons) Law Ranked 60th in the UK
 • BSc (Hons) Management (Accounting and Finance) Ranked 14th in the UK
 • BSc (Hons) Management (Human Resources) Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management (Innovation, Strategy and Entrepreneurship) with Industrial/Professional Experience Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management (International Business Economics) Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management (International Studies) Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management (Marketing) Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management (Sustainable and Ethical Business) Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Management with Industrial/Professional Experience
 • BA (Hons) Management, Leadership and Leisure Ranked 34th in the UK
 • BSc (Hons) Management Ranked 16th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics and Statistics Ranked 50th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics with Finance Ranked 50th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics with Financial Mathematics Ranked 50th in the UK
 • BSc (Hons) Mathematics Ranked 50th in the UK
 • BA (SocSci) Philosophy and Criminology Ranked 8th in the UK
 • BA (Hons) Philosophy Ranked 19th in the UK
 • BSc (Hons) Planning and Real Estate Ranked 13th in the UK
 • BA (SocSci) Politics and Criminology Ranked 8th in the UK
 • BSocSc (Hons) Social Anthropology Ranked 5th in the UK
 • BA (SocSci) Sociology and Criminology Ranked 8th in the UK
 • BSocSc (Hons) Sociology Ranked 8th in the UK
 • BA (SocSci) Politics and Social Anthropology Ranked 5th in the UK
 • BA (SocSci) Politics and Sociology Ranked 8th in the UK
 • BA (Hons) Politics, Philosophy and Economics Ranked 27th in the UK
 • BA (SocSci) Social Anthropology and Sociology Ranked 8th in the UK
 • BSocSc (Hons) Social Anthropology Ranked 5th in the UK
 • BA (SocSci) Sociology and Criminology Ranked 8th in the UK
 • BSocSc (Hons) Sociology Ranked 8th in the UK

 

4. International Foundation in Pharmacy
 • Mpharm (Hons) Pharmacy Ranked 14th in the UK

 

5. International Foundation in Psychology
 • BSc (Hons) Psychology Ranked 38th in the UK

 

*อิงตามการจัดอันดับของ The Guardian University League Table 2019

 

เกณฑ์การรับสมัคร

ระดับชั้น

คะแนน

ม. 5

2.50+

ม. 6

2.00+

IB

22 Points

IGCSE

A*- C ในวิชาที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมวิชาที่เป็นภาษาแม่)

IELTS UKVI (2 Term) Business and Humanities only

Overall 6.0 (Minimum 6.0 in writing)

IELTS UKVI (3 Term)

Overall 5.0 (Minimum 5.0 in writing)

IELTS UKVI (4 Term)

Overall 4.5 (Minimum 4.5 in writing)

อายุ

17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่เข้าเรียน

 

วันเปิดเรียน มี 2 ช่วง

 1. 3 term: เริ่มกันยายน 2019
 2. 3 term: เริ่มมกราคม 2020

กรณีคะแนน IELTS ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้านบน นักเรียนสามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของคอร์ส สามารถเข้าเรียน Foundation โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีก

 1. IELTS(UKVI) 3.0 ขึ้นไป
 2. เรียน 1-4 term
 3. อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่เข้าเรียน

Programme

Price

Foundation in Biosciences

£17,795

Foundation in Engineering and Science

£17,795

Foundation in Humanities and Social Sciences

£17,795

Foundation in Pharmacy

£17,795

Foundation in Psychology

£17,795

English Language Preparation

From £4,430

 

นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือบ้านเช่าโดยเอกชน หรือจะกับครอบครัวชาวอังกฤษเป็นลักษณะ Homestay ก็ได้ แต่ถ้านักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี แนะนำให้อยู่กับหอพักที่จัดการโดยมหาวิทยาลัย

ในเมือง Manchester มีหอพักให้เลือก 2 แห่ง คือ

 1. Liberty Point
 2. Liberty Heights

 

Liberty Point

อยู่ห่างจากศูนย์ INTO Centre 15-20 นาที และห่างจากสถานีรถไฟ Manchester Piccadilly 5-10 นาทีด้วยการเดิน และอยู่ใกล้กับ University of Manchester อีกด้วย ด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองทำให้รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของมากมาย

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ห้องนอนสำหรับ 1 คน ตกแต่งพร้อมอยู่ มีห้องน้ำส่วนตัว

ประเภทห้อง

จำนวนห้องนอน

ห้องน้ำ

ห้องครัว

ราคา(3 term)

En suite single study bedroom

6

6

1

£7,200

Premium en suite study bedroom

4-6

4-6

1

£8,000

 

 1. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 2. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 3. มีชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัวพร้อมอยู่
 4. ทีวี
 5. ที่เก็บจักรยาน
 6. ร้านซักรีดภายในหอพัก
 7. มีแม่บ้านคอยดูแลและทำความสะอาด
 8. เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และความเรียบร้อยของหอพักประจำอยู่ตลอดเวลา

 
Liberty Heights

อยู่ห่างจาก INTO Centre และ สถานีรถไฟ Manchester Oxford Road เพียงเดิน 5-10 นาทีเท่านั้น และยังอยู่ใกล้กับ University of Manchester ด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองทำให้รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของมากมาย

ภายในหอพักประกอบไปด้วย

 1. ห้องนอนสำหรับ 1-2 คน ตกแต่งพร้อมอยู่

ประเภทห้อง

ราคา (3 term)

Classic studio

£9,400

 

 1. มีห้องน้ำส่วนตัวและห้องครัวส่วนตัว
 2. เตียง Double Bed ทุกห้อง
 3. มี Common Area และยิมออกกำลังกาย
 4. Free Hi Speed Wi-Fi 24 ชั่วโมง
 5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 6. มีชุดเครื่องนอนและชุดเครื่องครัวพร้อมอยู่
 7. ที่เก็บจักรยาน
 8. ร้านซักรีดภายในหอพัก
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และความเรียบร้อยของหอพักประจำอยู่ตลอดเวลา

 

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning

Share on facebook
Share on twitter
Share on email