อยากเรียนต่อโทที่อังกฤษ เริ่มต้นตรงไหน?

การเรียนต่อปริญญาโทในประเทศอังกฤษเป็นที่นิยมเนื่องจากใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรเพียง 1 ปีเท่านั้น การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ เป็นการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและความเชี่ยวชาญ โดยสาขาและหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้นหากน้องๆ สนใจเรียนต่อสาขาใด สามารถปรึกษาพี่ๆ แมงโก้ ที่พร้อมจะให้ข้อมูลแบบเจาะลึกในสาขานั้นๆ ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง และการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

หลักสูตรยอดนิยมของนักเรียนไทยได้แก่ MA และ MSc มักไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว สามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้ทันที แต่ในหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะกำหนดให้ผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสามปี (หรือแม้กระทั่งต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในระดับ Managerial Level) หรือในบางมหาวิทยาลัยไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน

การเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมี 2 รอบ คือ เดือนกันยายน และเดือนมกราคม โดยจะเริ่มเปิดรับใบสมัคร 1 ปีก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น หากน้องๆ ต้องการไปเรียนในปี 2022 สามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 (มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม่ช่วงเดือนกันยายน) เนื่องจากการเรียนต่อปริญญาโทในประเทศอังกฤษเป็นระบบ First Come, First Serve นั่นหมายถึงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครและตอบรับเข้าเรียนตามคิวใบสมัคร ดังนั้น หากน้องๆ สมัครเรียนก่อน ย่อมมีโอกาสได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อน และเร็วกว่าคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน

 • ช่วยให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน พร้อมให้ข้อมูลแบบ insight ในฝั่งของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนต่อ
 • ยื่นเอกสารสมัครเรียนและติดตามผลใบสมัคร
 • ตอบคำถามและช่วยเหลือทุกขั้นตอน
 • จองหอพักและบริการให้ข้อมูลด้านวีซ่า

ทุกบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (Mango ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)

 1. Transcript 
 2. Degree Certificate 
 3. Reference Letters (2 ฉบับ) จดหมายที่มีหัวกระดาษจากอาจารย์หรือจากหัวหน้างาน
 4. Statement of Purpose (SOP) เรียงความสั้นๆประมาณ 1-2 หน้า เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนหลักสูตรนั้นๆ รวมถึงจุดเด่นของตัวเอง และแผนการในอนาคตหลังจากเรียนจบ
 5. Passport (หน้าแรกที่มีรูปถ่าย)
 6. คะแนน IELTS (ยื่นตามทีหลังได้)
 7. CV / Resume 
 8. ในบางมหาวิทยาลัยจะมีค่าใบสมัคร ขึ้นอยู่กับหลักสูตร
 1. พี่ๆ แมงโก้  ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตร มหาวิทยาลัยและวิธีการสมัคร และตรวจสอบเอกสารการสมัครเรียน รีวิวการเขียน SOP ให้ถูกต้องเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนต่อ 
 2. ดำเนินการยื่นเอกสารสมัครเรียน และติดตามผลใบสมัคร ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับใบสมัครเรื่อยๆจนกว่าหลักสูตรจะเต็ม แต่ในบางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับใบสมัครเป็นรอบ (สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากพี่ๆ แมงโก้) หากมหาวิทยาลัยมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาใน Transcript หรือปัญหาอื่นๆ ทางแมงโก้ จะช่วยแก้ปัญหาและติดต่อประสานงานด้วยความรวดเร็ว
 3. เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีการระบุวันที่ ที่จะต้องตอบรับ และวางมัดจำ (Deposit) เพื่อยืนยันการเข้าเรียน ซึ่งในกรณีที่น้องๆ สมัครเรียนหลายมหาวิทยาลัย พี่ๆ แมงโก้จะแจ้งเตือน ติดตามการตอบรับ และจ่ายเงินมัดจำในมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการยืนยันการเข้าเรียน
 4. หลังจากยืนยันที่นั่งและจ่ายเงินมัดจำ (Deposit) แล้ว พี่ๆ แมงโก้จะช่วยจัดหาที่พักตามความต้องการ และงบประมาณของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นหอในของมหาวิทยาลัย หรือหอนอกของเอกชน
 5. ให้ข้อมูลและดำเนินการสมัครเรียนสำหรับๆน้องๆ ที่ต้องการลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Pre-sessional English) และจัดหาที่พักในช่วงเรียน Pre-sessional English (หากน้องๆ สอบ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะต้องลงเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือ Pre-sessional English ก่อนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท
 6. ให้ข้อมูลอัปเดตและตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ
 7. ให้ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง (Pre-Departure Briefing) รวมถึงแนะนำเพื่อนใหม่

นอกจากนี้พี่ๆ แมงโก้ พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี ตลอดระยะเวลาการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ทุกบริการของแมงโก้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (แมงโก้ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)

หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน เพื่อทราบผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยว่าจะตอบรับน้องๆ เข้าศึกษาต่อหรือไม่ แม้ว่ากรอบเวลาจะแตกต่างกันไป ในบางมหาวิทยาลัยกระบวนการตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วกว่า 1 เดือน ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่านี้ ในบางมหาวิทยาลัยที่มีการพิจารณาเป็นรอบ จะมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะใช้การพิจารณานานกี่วัน

ในกรณีส่วนใหญ่การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่งมาและไม่มีการสัมภาษณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในบางกรณี (หลักสูตร MBA) มหาวิทยาลัยอาจต้องการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / Skype กับผู้สมัคร

พี่ๆ แมงโก้ จะตรวจสอบใบสมัครของน้องๆ ตลอดกระบวนการ และทำหน้าที่เป็นตัวกลางกับมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยน้องๆ จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากการเรียนต่อปริญญาโทในประเทศอังกฤษเป็นระบบ First Come, First Serve นั่นหมายถึงมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครและตอบรับเข้าเรียนตามคิวใบสมัคร ใบสมัครส่วนใหญ่ไม่มีวันปิด หรือกำหนดเวลาปิดอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่คุณสมัครมีการแข่งขันสูง ทางมหาวิทยาลัยจะมีประกาศออกมาว่าหลักสูตรเหล่านั้นปิดรับสมัครแล้ว น้องๆ สามารถสอบถามจากพี่ๆ แมงโก้ได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ยิ่งน้องๆ สมัครเร็วเท่าไหร่ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมากขึ้นอีกด้วย หลักสูตรส่วนใหญ่ในทุกมหาวิทยาลัยจะเริ่มในเดือนกันยายน และระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรจะใช้เวลาหนึ่งปี

หลักสูตรยอดนิยมอาจ “เต็ม” ในช่วงต้นปี ดังนั้นการสมัครอย่างน้อยหกถึงเก้าเดือนก่อนเริ่มหลักสูตร จะทำให้มีโอกาสมากขึ้น ยิ่งสมัครเร็วเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ เลือกก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนสำหรับหลักสูตร MBA นั้น มีความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาโทอื่นๆ เล็กน้อย โดยผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามปี ข้อกำหนดประสบการณ์การทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจระบุว่าประสบการณ์การทำงานนี้จำเป็นต้องอยู่ในระดับ Managerial Level หรือในบางมหาวิทยาลัยจะขอคะแนน GMAT เพิ่มเติม

หากน้องๆ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเพียงพอ แต่ยังต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาโทในด้านธุรกิจ น้องๆ อาจพิจารณาหลักสูตร MA หรือ MSc ในสาขา Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรองรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่หรือนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านประสบการณ์การทำงาน) 

หรือในบางมหาวิทยาลัย การศึกษาในหลักสูตร MBA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน น้องๆ สามารถสอบถามรายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากพี่ๆ แมงโก้

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning

Share on facebook
Share on twitter
Share on email