เรียนต่อปริญญาโทที่ University of East Anglia

University of East Anglia

หรือที่มักถูกเรียกย่อว่า UEA ตั้งอยู่ที่เมือง Norwich ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 30 ของประเทศอังกฤษ โดยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก The Complete University Guide 2020 อันดับที่ 30 จาก The Guardian University Guide 2020 และอันดับที่ 23 จาก The Times and Sunday Times 2020 ได้รับคะแนนสูงสุดทางด้านการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ และเป็นอีนหนึ่งมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านงานวิจัย พร้อมทั้งยังลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.7
 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  • พาสปอร์ตหน้าแรก
  • Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
  • ใบปริญญาและหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  • Reference Letter จากอาจารย์และหัวหน้างานฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
  • Personal Statement
  • ผลการสอบ IELTS ( สามารถยื่นสมัครเรียนโดยยังไม่มีผลไอเอลได้)
  • Resume / CV

* ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course

 • Business Management MSc
 • Education: Learning. Pedagogy and Assessment MA
 • International Trade Law LLM
 • Marketing and Management MSc
 • Plant Genetics and Crop Improvement MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=1]

 

 • Cultural Heritage and Museum Studies MA
 • Economics and International Relations MSc
 • International Business Economics MSc
 • International Development Management MSc
 • International Security MA
 • Landscape History MA
 • Media Law Policy and Practice LLM

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=2]

 

 • Clinical Research MSc
 • Education and Development MA
 • Medieval History MA
 • Operations and Logistics Management MSc
 • Physician Associate Studies MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=3]

 

 • Brand Leadership MSc
 • Broadcast and Digital Journalism UK MA
 • Cognitive Neuroscience MSc
 • Computing Science MSc
 • Cyber Security MSc
 • Health Economics MSc
 • International Business Finance and Economics MSc
 • Social and Applied Psychology MSc
 • Social Work MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=4]

 

 • Business Analytics and Management MSc
 • Climate Change and International Development MSc
 • Conflict, Governance and International Development MA
 • Finance and Management MSc
 • Globalisaton, Business and Sustainable Development MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=5]

 

 • Early Modern History MA
 • Environmental Science MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=6]

 

 • Banking Finance MSc
 • Data Science MSc
 • Interdisciplinary Japanese Studies MA
 • International Commercial Dispute Resolution LLM
 • International Development MA
 • Media Culture and Society MA

 [Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=7]

 

 • American Studies MA
 • Creative Writing Poetry MA
 • Impact Evaluation for International Development MSc
 • Modern History MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=8]

 

 • Information Technology and Intellectual Property Law LLM

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=9]

 

 • Applied Ecology and Conservation MSc
 • Environmental Assessment and Management MSc
 • Gender Analysis in International Development MA
 • Global Intercultural Communication MA
 • Medieval and Early Modern Textual Cultures MA
 • Public Policy and Public Management MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=11]

 

 • Developmental Science MSc
 • Finance and Economics MSc
 • International Commercial and Business Law LLM
 • International Social Development MA
 • Human Resource Management MSc
 • Molecular Medicine MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=12]

 

 • Economics of International Finance and Trade MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=14]

 

 • Creative Writing Prose Fiction MA
 • Media and International Development MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=15]

 

 • Behavioural Economics and Data Science MSc
 • Economics MSc
 • Social Science Research Methods MRes
 • The Arts of Africa, Oceania and the Americans MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=16]

 

 • Comics Studies MA
 • Education Leadership and Management MSc
 • Gender Studies MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=17]

 

 • Accounting and Finance MSc
 • Advanced Computing Science MSc
 • Development Economics MSc
 • Clinical Science MRes
 • Modern and Contemporary MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=18]

 

 • Global Plant Health MSc
 • Masters of Law LLM

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=19]

 

 • Biography and Creative Non-Fiction MA
 • Clinical Education MClinEd
 • Investment and Financial Management MSc

 [Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=20]

 

 • International Accounting and Financial Management MSc
 • Management MSc
 • Marketing MSc
 • Principles of Breast Oncoplastic MS

 [Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=21]

 

 • Competition Economics and Policy MSc
 • Economics of Money, Banking and Capital Markets MSc
 • Global Media Economics MSc
 • Master of Business Administration MBA
 • Organisational Psychology MSc

 [Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=22]

 

 • Advanced Organic Chemistry MSc
 • Digital Business and Management MSc
 • Mathematics Education MA

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=23]

 

 • Agriculture and Rural Development MA
 • Energy Engineering MSc
 • Energy Engineering with Environmental Management MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=24]

 

 • Creative Writing Scriptwriting MA
 • Literary Translation MA
 • Natural Product Drug Discovery MSc

[Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=25]

 

 • Common Law LLM
 • Development Practice MA

 [Link: https://www.uea.ac.uk/course-finder?primaryFilter=Postgraduate&secondaryFilter=&yearFilter=2021&departmentFilter=&organisationFilter=&page=26]

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้

 1. ต้องได้รับตอบรับเข้าเรียนจาก University of East Anglia
 2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

University of East Anglia

หรือที่มักถูกเรียกย่อว่า UEA ตั้งอยู่ที่เมือง Norwich ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยระดับ Top 30 ของประเทศอังกฤษ โดยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก The Complete University Guide 2020 อันดับที่ 30 จาก The Guardian University Guide 2020 และอันดับที่ 23 จาก The Times and Sunday Times 2020 ได้รับคะแนนสูงสุดทางด้านการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ และเป็นอีนหนึ่งมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านงานวิจัย พร้อมทั้งยังลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ หลักสูตรมีชื่อเสียง เช่น International Development, History, English Literature, World Art Studies and Museology, Film Studies และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Creative Writing ที่เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผลิตศิษย์เก่าที่เป็นนักเขียนระดับโลกมากแล้วหลายคน

มีหลักสูตรด้านกฎหมายที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทย เพราะมีหลักสูตร LL.M. ที่ ก.ต. รับรองหลายหลักสูตรให้ได้เลือกเรียน ส่วนทางด้าน Business School ก็มีหลักสูตรที่โด่งดังมากคือ MSc Brand Leadership เพราะ UEA ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนด้าน Creative ที่ดีมาก บวกกับมีหลักสูตรด้าน Business ที่ดีและ Connection กับบริษัทชั้นนำด้านการสร้างแบรนด์ ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งขึ้นชื่อว่าคัดเลือกคนเข้าเรียนกันอย่างเข้มข้นสุดๆ มีการสอบสัมภาษณ์กับ Programme Director โดยตรง และรับนักเรียนจำนวนจำกัดมากๆ ประมาณ 30 คนต่อปีเท่านั้น เพื่อควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ใครกำลังมองหาหลักสูตรด้านการสร้างแบรนด์อยู่ มาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน

ตัวเมือง Norwich อยู่เลยเมือง Cambridge ไปนิดเดียว สามารถนั่งรถไฟมาลอนดอนได้ โดยใช้เวลาประมาณ 90 นาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากลอนดอนมาก โดยตัวแคมปัสของมหาวิทยาลัยเอง จะตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของ Norwich บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ และอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัยก็ถูกออกแบบและสร้างออกมาให้กลมกลืนไปสภาพแวดล้อม แต่ยังคงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่ มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสาธารณะ Sainbury Centre ที่มีการแสดงผลงานของศิลปินระดับโลก อย่าง Pablo Picasso, Henry Moore และยังมีศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจาก Sport England (Quest, 2018) ซึ่งมีเพียง 3 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รางวัลนี้ และเมือง Norwich เองยังได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอังกฤษปี 2019 ทำให้การันตรีได้เลยว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มาเรียนที่ UEA ดีแน่นอน

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning