เรียนต่อปริญญาโทที่ Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

หรือเรียกย่อๆว่า QMUL เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นดีในกรุงลอนดอน ประกอบไปด้วย 5 campus กระจายตัวอยู่ในละแวก East และ Central London โดยมี Mile End Campus ที่เป็นแคมปัสหลัก มีบริเวณ และจัดได้ว่าเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในเครือ University of London ที่มีตึกเรียนอยู่ในกรุงลอนดอนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยด้านต่างๆที่โดดเด่น จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำทางการศึกษาของอังกฤษ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group อีกด้วย โดดเด่นมากๆในหลักสูตร English, Drama, Lawรวมถึง Barts and The London School of Medicine and Dentistry ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนติดอันดับ Top 100 ของโลก หลายๆหลักสูตรของ QMUL ก็ติดใน Ranking ระดับท็อปของประเทศอังกฤษเลยทีเดียว

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 (แต่ละคณะอาจกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำแตกต่างกัน)
 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  •  พาสปอร์ตหน้าแรก
  •  Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
  •  ใบปริญญาและหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  •  Reference Letter จากอาจารย์และหัวหน้างานฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
  •  Personal Statement
  •  ผลการสอบ IELTS (สามารถยื่นสมัครเรียนโดยยังไม่มีผลไอเอลได้)
  •  Resume / CV

* ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course

 • Accounting and Finance MSc
 • Accounting and Management MSc
 • Advanced Aeronautical Engineering and Space Systems MSc
 • Advanced Electronic and Electrical Engineering MSc
 • Advanced Materials Science and Engineering MSc
 • Advanced Mechanical Engineering MSc
 • Advanced Polymer Science and Engineering MSc
 • Advanced Robotics MSc
 • Aerospace Structures and Materials MSc
 • Aesthetic Medicine Online MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title]

 

 • Aquatic Ecology by research MSc
 • Art, Business and Law LLM
 • Artificial Intelligence MSc
 • Astrophysics MSc
 • Banking and Finance MSc
 • Banking and Finance Law LLM
 • Behavioural Finance MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=11]

 

 • Big Data Science MSc
 • Bioinformatics MSc
 • Biomedical Engineering MSc
 • Biomedical Engineering with Biomaterials and Tissue Engineering MSc
 • Biomedical Science (Medical Microbiology) MSc
 • Business Analytics MSc
 • Cancer and Clinical oncology MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=21]

 

 • Caner and Molecular and Cellular Biology MSc
 • Cancer and Molecular Pathology and Genomics MSc
 • Cancer and Therapeutics MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=31]

 

 • Cardiac and Vascular Medicine MRES
 • Chemical Research MSc
 • Clinical Drug Development MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=41]

 

 • Clinical Endocrinology MSc
 • Clinical Microbiology MSc
 • Clinical Research MRes

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=51]

 

 • Commercial and Corporate Law LLM
 • Comparative and International Dispute Resolution LLM
 • Comparative Literature MA
 • Competition Law LLM
 • Computational Engineering MSc
 • Computer Games MSc
 • Computer Science MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=61]

 

 • Computing and Information Systems MSc
 • Condensed Matter Physics MSc
 • Corporate Finance MSc
 • Creative Arts and Mental Health MSc
 • Creative Industries and Arts Organisation MA
 • Criminal Justice LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=71]

 

 • Critical Care MSc
 • Data Analytics MSc
 • Dental Materials MSc
 • Dental Science for Clinical Practice MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=81]

 

 • Dental Technology MSc
 • Development and Global Health MA
 • Development and International Business MSc
 • Digital and Technology Solutions Specialists MSc
 • Documentary Practice MA
 • Ecological and Evolutionary Genomics MSc
 • Ecology and Evolutionary Biology MSc
 • Economics MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=91]

 

 • Education for Clinical Context MA
 • Electronic Engineering by Research MSc
 • Endodontic Practice MSc
 • Energy and Natural Resources Law LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=101]

 

 • English Language Teaching MA
 • English Literature MA
 • Entrepreneurship and Innovation MSc
 • Environmental Law LLM
 • Environmental Science by Research MSc
 • European Law LLM
 • Experimental Oral Pathology (Oral Science) MSc
 • Film Studies MA
 • Finance MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=111]

 

 • Finance and Econometrics MSc
 • Finance and Machine Learning MSc
 • Financial Computing MSc
 • Financial Mathematics MSc
 • Forensic Medical Science MSc
 • Forensic Psychology and Mental Health MSc
 • Freshwater and Marine Ecology MSc
 • Gastroenterology MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=121]

 

 • Genomic Medicine (HEE Funded) MSc
 • Geography MRes

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=131]

 

 • Global Development MA
 • Global Health Law and Governance MRes
 • Global Health Systems Theory and Policy MSc
 • Global Public Health and Policy MSc
 • Health Care Research Methods MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=141]

 

 • Health Data in Practice MRes
 • Heritage Management MA
 • History MA
 • History of Political Thought and Intellectual History MA
 • Human Rights Law LLM
 • Immigration Law LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=151]

 

 • Innovation and Enterprise MRes
 • Insurance Law LLM
 • Intellectual Property Law LLM
 • International Business MSc
 • International Business and Politics MSc
 • International Business Law LLM
 • International Economic Law LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=161]

 

 • International Economic Law MRes
 • International Financial Management MSc
 • International Human Resource Management MSc
 • International Public Policy MSc
 • International Relations MA

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=171]

 

 • International Shipping Law LLM
 • International Tax Law LLM
 • Internet of Things (Data) MSc
 • Investment and Finance MSc
 • Investment Banking MSc
 • Language Teaching MA
 • Laparoscopic Surgery and Surgical Skills MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=181]

 

 • Law and Economics LLM
 • Law and Finance MSc
 • Laws LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=191]

 

 • Linguistics MA
 • Live Art MA
 • Machine Learning for Visual Data Analytics MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=201]

 

 • Management MSc
 • Management of Intellectual Property MSc
 • Marketing MSc
 • Media and Arts Technology MSc
 • Mental Health Economics MSc
 • Mental Health: Cultural Psychology and Psychiatry MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=211]

 

 • Mental Health: Psychological Therapies MSc
 • Minimally Invasive Dentistry MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=221]

 

 • Neuroscience and Translational Medicine MSc
 • Oral Biology MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=231]

 

 • Particle Physics MSc
 • Physician Associate Studies MSc
 • Physics (Euro Masters) MSc
 • Plant and Fungal Taxonomy, Diversity and Conservation MSc
 • Podiatric Sports Medicine MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=241]

 

 • Prehospital Medicine MSc
 • Psychology: Mental Health Science MSc
 • Public International Law LLM
 • Public Mental Health MSc
 • Public Policy MSc
 • Public Policy MRes

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=251]

 

 • Regenerative Medicine MSc
 • Regulation and Compliance LLM
 • Sound and Music Computing MSc
 • Sports and Exercise Medicine – Medic MSc
 • Sports and Exercise Medicine- Physio MSc

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=261]

 

 • Sports and Exercise Medicine- Physio (MACP accredited) MSc
 • Sustainable Energy Systems MSc
 • Technology, Media and Telecommunication Law LLM

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=271]

 

 • Telecommunication and Wireless Systems MSc
 • Theoretical Physical MSc
 • Urban History and Culture MA
 • Water and Environmental Management MSc
 • Wealth Management MSc
 • Work and Organisation MRes

[Link: https://search.qmul.ac.uk/s/search.html?collection=queenmary-coursefinder-pg&query=&sort=title&start_rank=281]

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-sessional English course โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้

 1. ต้องได้รับตอบรับเข้าเรียนจาก Queen Mary University of London
 2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

Queen Mary University of London

หรือเรียกย่อๆว่า QMUL เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นดีในกรุงลอนดอน ประกอบไปด้วย 5 campus กระจายตัวอยู่ในละแวก East และ Central London โดยมี Mile End Campus ที่เป็นแคมปัสหลัก มีบริเวณ และจัดได้ว่าเป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในเครือ University of London ที่มีตึกเรียนอยู่ในกรุงลอนดอนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยด้านต่างๆที่โดดเด่น จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำทางการศึกษาของอังกฤษ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group อีกด้วย โดดเด่นมากๆในหลักสูตร English, Drama, Lawรวมถึง Barts and The London School of Medicine and Dentistry ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนติดอันดับ Top 100 ของโลก หลายๆหลักสูตรของ QMUL ก็ติดใน Ranking ระดับท็อปของประเทศอังกฤษเลยทีเดียว

5 เหตุผลหลักๆที่ทำให้มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London เป็นหนึ่งในมหาลัยฮิตที่ใครๆก็อยากไปเรียน

1. Campus Area – ต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศอังกฤษ มหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นตึกและไม่ได้มีพื้นที่ของตัวมหาลัยมากนัก อาจจะทำให้ทำกิจกรรมไม่ค่อยสะดวก แต่ที่ Queen Mary University of London เป็น Real campus ที่ตั้งอยู่ในลอนดอน หากน้องๆ ต้องการทำกิจกรรมในมหาลัย บอกเลยว่ามีพื้นที่เยอะแยะมากมาย! เข้าไปในมหาลัยแล้วไม่เหงาอย่างแน่นอนจ้าา 

2. Zone 2 ของกรุงลอนดอน – บอกเลยว่าน้องๆ ที่อยากอยู่ในกรุงลอนดอน มหาลัยตั้งอยู่ใน Zone 2 ของลอนดอน ถือว่าเป็นโซนในเมืองเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางเลยค่ะ สะดวกอย่างแน่นอน ในลอนดอนจะมีการแบ่ง Zone ในการเดินทางที่ใช้ Tube (Zone 1-6) และลอนดอน Zone 2 ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียว เดินทางไปไหนต่อไหนง่ายมากๆ เลยค่ะ และรอบๆ มหาลัยยังมีหอพักมากมายให้ได้เลือกอยู่ ภายในตัวมหาลัยเองก็มีหอพักราคาน่ารักๆ ให้น้องๆ เลือกอีกเช่นกัน  

3. London’s Destinations – การที่ Queen Mary University of London ตั้งอยู่ใน Zone 2 ของอังกฤษก็หมายความว่า หากน้องๆ อยากไปเที่ยวที่ชิคๆ ฮิปๆ ของลอนดอน ก็เดินทางง่ายมากกกกกก และไม่ไกลมากอีกด้วย โซนวัยรุ่นอย่าง Shoreditch, Hackney และ Hoxton ก็อยู่ไม่ไกลเลยนะจ้ะ ช้อปให้หนัมใจไปเลย! 

 • โซน Shoreditch ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหญ่เลย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าวินเทจ หรือในบางวันที่มีการจัด Flea Market เช่นตลาด Brick Lane ที่มีของมาขายมากมายหลายสิ่ง รวมไปถึงศิลปะกลางแจ้ง บอกเลยว่ามาที่ Shoreditch แล้วเพลินทั้งวันแน่ๆ ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่มากมายให้น้องๆ ได้นั่งชิวถ่ายรูปเก๋ๆ อีกด้วยนะ! ฮิปสเตอร์สุดๆ ไปเลย
 • อีกโซนฮิปๆ คือ Hoxton ที่อยู่ไม่ไกลจาก Shoreditch เลยย เป็นแหล่งที่มีศิลปะอยู่ทั่วไปเลย มีทั้ง Art Galleries และร้านอาหาร คาเฟ่ แถมบาร์ต่างๆ ให้น้องๆ ได้เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เรื่อง Night life แถว Hoxton ก็มีทั้งบาร์ ทั้ง Club เลย เลือกเที่ยวตามใจชอบเลยจ้า 

4. มหาลัยในเครือ University of London – Queen Mary University of London เป็นส่วนหนึ่งของ University of London มหาลัยในเครือ University of London ก็จะมี UCL, King’s College London, Queen Mary และ Royal Holloway เป็นต้น นักศึกษา QMUL จึงสามารถเข้าไปใช้ห้องสมุดของมหาลัยในเครือได้  นอกจากนั้นยังสามารถจองหอในเครือของ University of London หรือ Intercollegiate Hall ได้อีกด้วยน้าาา (https://halls.london.ac.uk)

 • ส่วนตัวมหาลัย Queen Mary University of London เป็นหนึ่งในมหาลัยใน Russell Group กลุ่มมหาลัยที่จัดว่าเป็น Top 24 universities ของประเทศอังกฤษ ถูกตั้งให้เป็นมหาลัยชั้นนำ รวมไปถึงมีชื่อเสียงเป็นเลิศด้านการวิจัยอีกด้วย ถือว่า Queen Mary University of London เป็นมหาลัย Top ranked เลยทีเดียว 

5. หลักสูตรหลากหลาย – น้องๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องหลักสูตรเลย เพราะที่ Queen Mary University of London มีหลักสูตรมากมายให้น้องๆ ได้เลือกเรียน ตอบโจทย์แน่นอน และน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อในด้าน Law school ที่ QMUL มีหลักสูตรที่ได้ ก.ต. รับรองมากที่สุดในประเทศอังกฤษเลยนะ สาขาอื่นๆ ที่โด่งดังก็จะเป็น Business school ด้าน Data Analytics, Information System, Engineering และนอกจากนั้นยังมีสาขา Medicine และ Dentistry ที่โด่งดังอีกเช่นกัน 

 • Queen Mary University of London ตอบโจทย์มากๆ เลยน้าาสำหรับน้องๆ ที่อยากใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอน ได้ทั้งเที่ยวทั้งเรียนเลย อยากไปเรียนต่อที่ Queen Mary University of London ปรึกษาพี่แมงโก้ได้เลยจ้า ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาแบบฟรีๆ เลยย

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning