เรียนต่อปริญญาโทที่ University of Bristol

University of Bristol

ตั้งอยู่ในเมือง Bristol ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ และเป็นเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเกาะอังกฤษ ปี 2017 มหาวิทยาลัยบริสทอลเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีตึกเรียนที่สร้างมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้ง 1 เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Red Brick University เหมือน Royal Holloway ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบปราสาทเก่า ด้านการเรียนการสอนก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในระดับ Top ของอังกฤษ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษจาก QS World University Rankings 2020 และอยู่ในอันดับที่ 49 ของ Ranking มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากสถาบันเดียวกัน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0 (แต่ละคณะอาจกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำแตกต่างกัน)
 • เอกสารประกอบการสมัครเรียน
  •  พาสปอร์ตหน้าแรก
  •  Official Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
  •  ใบปริญญาและหนังสือรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
  •  Reference Letter จากอาจารย์และหัวหน้างานฉบับภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
  •  Personal Statement
  •  ผลการสอบ IELTS (สามารถยื่นสมัครเรียนโดยยังไม่มีผลไอเอลได้)
  •  Resume / CV

* ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-Sessional English course

 • Accounting and Finance MSc
 • Advanced Composites MSc
 • Advanced Microelectronic Systems Engineering MSc
 • Advanced Quantitative Methods MRes
 • Aerial Robotics MSc
 • Aerospace Engineering MSc (by research)
 • Anthropology MA
 • Applied Neuropsychology MSc

 

 • Banking, Regulation and Financial Stability MSc
 • Bioinformatics MSc
 • Biomedical Engineering MSc
 • Biomedical Sciences Research MSc
 • Biorobotics MSc
 • Business Analytics MSc

 

 • Cellular and Molecular Medicine MSc (by research)
 • Chemistry MSc (by research)
 • Chinese-English Audiovisual Translation MA
 • Chinese-English Translation MA
 • Civil Engineering MSc (by research)
 • Climate Change Science and Policy MSc
 • Clinical Neuropsychology, MSc
 • Communication Networks and Signal Processing MSc
 • Comparative Literatures and Cultures MA
 • Composition of Music for Film and Television MA
 • Computer Science MSc (by research)
 • Computer Science (conversion) MSc
 • Contemporary Identities MSc
 • Creative Writing MA

 

 • Data Science MSc
 • Development and Security MSc
 • Digital Health MSc
 • Disability Studies: Inclusive Theory and Research MSc

 

 • Earth Science MSc (by research)
 • Earthquake Engineering and Infrastructure Resilience MSc
 • East Asian Development and the Global Economy MSc
 • Economics MRes
 • Economics MSc
 • Economics and Finance MSc
 • Economics, Finance and Management MSc
 • Education (Inclusive Education) MSc
 • Education (Leadership and Policy) MSc
 • Education (Learning, Technology and Society) MSc
 • Education (Mathematics Education) MSc
 • Education (Neuroscience and Education) MSc
 • Education (Open Pathway) MSc
 • Education (Policy and International Development) MSc
 • Education (Teaching and Learning) MSc
 • Educational Research MSc
 • Electrical and Electronic Engineering MSc (by research)
 • Engineering Mathematics MSc
 • Engineering with Management MSc
 • English Literature MA
 • English Literature MA
 • Environmental Policy and Management MSc
 • Epidemiology MSc
 • European and Global Governance MSc
 • Experimental Psychology (conversion) MSc
 • Film and Television MA
 • Finance and Investment MSc
 • Financial Technology with Data Science MSc

 

 • Gender and International Relations MSc
 • Global Environmental Challenges MSc (by research)
 • Global Operations and Supply Chain Management MSc
 • Global Political Economy, MRes
 • Global Wildlife Health and Conservation MSc

 

 • Health Science Research MRes
 • Health and Wellbeing MRes
 • Healthcare Management MSc
 • History MA
 • History of Art MA
 • Human Geography: Society and Space MSc
 • Human Resource Management and the Future of Work MSc

 

 • Image and Video Communications and Signal Processing, MSc
 • Innovation and Entrepreneurship MSc
 • International Development MSc
 • International Relation MSc
 • International Security MSc

 

 • Law MA
 • Law– Banking and Finance Law LLM
 • Law- Commercial Law LLM
 • Law- Company Law and Corporate Governance LLM
 • Law- Employment, Work and Equality LLM
 • Law- European legal Studies LLM
 • Law- General legal Studies LLM
 • Law- Health, Law and Society LLM
 • Law- Human Rights Law LLM
 • Law- International Commercial Law LLM
 • Law- International Law LLM
 • Law- International Law LLM
 • Law- International Law and International Relations LLM
 • Law- Labour Law and Corporate Governance LLM
 • Law- Law and Globalisation LLM
 • Law- Public Law LLM
 • Logic and Philosophy of Mathematics MA

 

 • Management MSc
 • Management (CSR and Sustainability) MSc
 • Management (Digitalisation and Big Data) MSc
 • Management (Entrepreneurship and Innovation) MSc
 • Management (International Business) MSc
 • Management (International HRM) MSc
 • Management (Marketing) MSc
 • Management (Project Management) MSc
 • Marketing MSc
 • Mathematical Sciences MSc
 • Mathematics of Cybersecurity MSc
 • Mechanical Engineering MSc (by research)
 • Medieval Studies MA
 • Migration and Mobility Studies MSc
 • Molecular Neuroscience MSc
 • Music MA

 

 • Nanoscience and Functional Nanomaterials MSc
 • Nuclear Science and Engineering MSc
 • Nutrition, Physical Activity and Public Health MSc

 

 • Optical Communications and Signal Processing MSc
 • Optoelectronic and Quantum Technologies MSc
 • Oral Medicine MSc
 • Oral and Dental Sciences MSc (by research)

 

 • Palaeobiology MSc
 • Perfusion Science MSc
 • Philosophy MA, PGDip
 • Philosophy and History of Science MA
 • Philosophy of Biological and Cognitive Science MA
 • Philosophy of Physics MA
 • Physiology, Pharmacology and Neuroscience MSc (by research)
 • Policy Research MS
 • Population Health Sciences MSc (by research)
 • Psychology MSc (by research)
 • Public Health MSc
 • Public Policy MSc
 • Religion MA
 • Robotics MSc

 

 • Security, Conflict and Human Rights MRes
 • Social Science Research Methods (Management) MSc
 • Social Science Research Methods (Politics) MSc
 • Social Science Research Methods (Sociology) MSc
 • Social Work MSc
 • Social Work Research MSc
 • Social and Cultural Theory MSc
 • Socio-Legal Studies MSc
 • Sociology MSc
 • Sustainable Futures MRes

 

 • Translation MA, PGDip
 • Translational Health Science MSc (by research)

 

 • Veterinary Sciences MSc (by research)
 • Volcanology MSc

 

 • Water and Environmental Management MSc
 • Wireless Communications and Signal Processing MSc

[Link: http://www.bristol.ac.uk/study/postgraduate/search/]

ในกรณีที่คะแนนไอเอลไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-sessional English course โดยสามารถดูเกณฑ์ได้ดังนี้

 1. ต้องได้รับตอบรับเข้าเรียนจาก University of Bristol
 2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS UKVI)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

สำหรับข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

University of Bristol

ตั้งอยู่ในเมือง Bristol ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ และเป็นเมืองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเกาะอังกฤษ ปี 2017 มหาวิทยาลัยบริสทอลเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีตึกเรียนที่สร้างมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้ง 1 เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Red Brick University เหมือน Royal Holloway ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบปราสาทเก่า ด้านการเรียนการสอนก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในระดับ Top ของอังกฤษ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษจาก QS World University Rankings 2020 และอยู่ในอันดับที่ 49 ของ Ranking มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก จากสถาบันเดียวกัน

โดดเด่นอย่างมากในสาขา Engineering เพราะมี Lab ด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่ มี Clifton Suspension Bridge ที่เป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่พาดผ่านแม่น้ำ Avon ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมทางด้านวิศวกรรมให้นักศึกษาที่ University of Bristol ได้ศึกษากันอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังโด่งดังมากๆในสาขากฎหมาย ที่เด็กไทยที่ไปเรียนจบมามักได้งานใน Law Firm ดังๆ หรือใครอยากจะเรียนในหลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง Bristol Law School ก็มีสอนเช่นกัน นอกจากสายกฎหมายแล้ว ก็มีสายรัฐศาสตร์ ที่ดังไม่แพ้กัน วัดได้จากทุกปีจะมีนักเรียนทุน ก.พ. ไปเรียนที่นี่เสมอ รวมถึงยังมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของคนที่อยากจะเรียนเฉพาะทางทางด้าน Politics เลย ทางด้าน Business School ของ University of Bristol ก็ขึ้นชื่อว่ามีการคัดเลือกรับนักเรียนที่เข้มข้น และมีการเรียนการสอนที่แน่นไปด้วยวิชาการ พร้อมกับสอนการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจจริงๆ แม้คนไทยจะมาเรียนไม่เยอะมาก แต่คุณภาพคับแก้ว รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างไม่ต้องสงสัย

นอกจากสถานที่เรียน ที่น้องๆจะได้เรียนในตึกเรียนที่มีลักษณะเหมือนเป็นปราสาท มีความแกรนด์ในทุกพื้นที่ของมหาลัยUniversity of Bristol ยังตั้งอยู่ในกลางเมือง ใกล้กับ City Centreและตัวเมืองเองก็น่าอยู่ ดูได้จากการได้รับรางวัลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดบกเกาะอังกฤษประจำปี 2017 เป็นเครื่องการันตรีได้อย่างดี เมือง Bristol มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองน่ารัก ไม่แออัดจนเกินไป มีร้านอาหารไทยมากกว่า 10 ร้าน และร้านอาหารนานาชาติอีกมากมาย แหล่งช็อปปิ้งก็มีครบ แต่ถ้ายังไม่จุใจ ก็สามารถนั่งรถไฟไปลอนดอนได้ ใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น และด้วยความเป็นเมืองที่อยู่ติดกับแคว้น Wales ทำให้จะไปเที่ยวที่เมืองหลวงของเวลส์อย่าง Cardiff ก็ง่าย หรือจะเที่ยวในเมือง Bristol เอง ก็มีภูมิประเทศที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้ได้ไปพักผ่อนในช่วงเครียดๆจากการเรียนอีกมากมายหลายที่

หากน้องๆ อยากได้คำปรึกษาเพิ่ม พี่แมงโก้ยินดีช่วยเหลือแบบฟรีๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้น จนถึงเรียนจบ (เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ) โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning