รายชื่อของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และหลักสูตรที่ ก.ต.รับรอง สำหรับการสอบสนามจิ๋ว

เรียนต่อโทกฎหมายที่อังกฤษ: อัพเดทรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ ก.ต.รับรองแล้ว ล่าสุด

สำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อโทกฎหมายที่อังกฤษเพื่อสอบเป็นผู้พิพากษา และอัยการ สนามจิ๋วในอนาคต ฟังทางนี้!

อัพเดตล่าสุด ทาง ก.ต.ได้อัพเดทรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจาก ก.ต.

สรุปแบบง่ายๆ หลักสูตรที่ ก.ต.รับรองแบ่งเป็น 2 แบบ คือ รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะด้านทางกฎหมาย (รับรองแบบทั่วไป)และรับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน(รับรองแบบเฉพาะด้าน)แต่อย่างไรก็ตาม หากหลักสูตรที่อยากเรียนจะยังไม่อยู่ในรายชื่อที่ ก.ต.รับรองแล้ว น้องๆสามารถยื่นขอเพื่อให้ ก.ต. รับรองได้เช่นกันค่ะ

สหราชอาณาจักร

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Intellectual Property Law

– Master of Laws
(LL.M.,)
– Master of Laws in International Business Law,
– Master of Laws in Transnational Law
 
หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
 
– Master of Laws in Tax Law
– Master of Laws in International Tax Law
– Master of Laws in Intellectual Property Law
– Master of Law in Intellectual Property and Information Law
– Master of Laws in International Commercial Law
– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in Corporate and Commercial Law

– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Employment Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in International Trade and Commercial Law)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Banking and Finance Law,

– Master of Laws in Commercial and Corporate Law,

– Master of Laws in Computer and Communications,

– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,

– Master of Laws in Insurance Law,

– Master of Laws in Media Law, – Doctor of Philosophy Research in Law (PhD)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law

– Master of Laws in Banking and Financial Law

– Master of Laws in International Economic Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Maritime Law

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws (General Law),

– Master of Laws in Oil and Gas Law,

– Master of Laws (Criminal Justice),

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,

– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,

– Master of Laws Private International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills

– Master of Laws in Energy and Environmental Law

– Master of Laws International Human Rights Law

– ปริญญาเอกทางกฎหมาย

– Bachelor of Laws

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

– Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Family and Children Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law 4

– Master of Laws in International Banking and Finance

– Master of Laws in Human Rights Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Bachelor of Laws

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,

– Master of Laws in Commercial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Global Environment and Climate Law (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

– Master of Laws in International Banking Law and Finance

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1) 

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce, (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)

– Master of Laws in Internet Law

– Doctor of Philosophy in Law 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in Corporate and Financial Law,

– Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Human Rights

– Master of Laws in Criminal Justice (

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
Master of Laws in Criminal Justice Law) 
 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Environmental Law (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)

– Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

– Master of Laws in Intellectual Property 

– Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law 

– Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice

– Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in International Insolvency Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Business Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Financial Law

– Master of Laws in International Business Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in International Business and Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Transactions

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1 )

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

– M.A. ทางกฎหมาย

– Majister Juris

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in International Corporate Finance 

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Economic Law (

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
Master of Laws in International Commercial Law)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Human Rights

– Master of Laws in International Financial Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)
– Master of Laws in International Trade and Economic Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

– Bachelor of Laws (LL.B.)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Economic Law

น้องๆคนไหนยังไม่แน่ใจ ควรเลือกเรียนยังไงเพื่อให้สอบสนามจิ๋วได้ สามารถปรึกษาพี่แมงโก้ ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายโทร 085-1448808 หรือ Line: @mangolearning บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น