ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

การเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในระดับปริญญาตรีใช้เวลา 3 ปี และปริญญาโทใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี นอกเหนือจากค่าเรียนแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือค่าใช้จ่ายในการครองชีพซึ่งจะแตกต่างออกไปตามเมือง หรือภูมิภาคที่อาศัยอยู่ ซึ่งแน่นอนว่ากรุง London ที่เป็นเมืองหลวง จะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ทั้งค่าเรียน ที่พัก และค่าครองชีพ เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ของประเทศอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอกกรุง London

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees) อยู่ที่ปีละประมาณ 500,000 – 800,000 บาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขา โดยขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุง London

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fees) ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปีละ 1,000,000 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนของ 2 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ที่อยู่ในกรุงลอนดอน กับนอกกรุงลอนดอน ราคาจะแตกต่างกันเท่าไหร่ 

  • ค่าเทอม Master of Law, King’s College London: £28,770 per year (2021/22) (ประมาณ 1,200,000 บาท)
  • ค่าเทอม Master of Law, Durham University: £21,900 per year (2021/22) (ประมาณ 885,000 บาท) 
  • ค่าหอพักในกรุงลอนดอนต่อปี: ประมาณ £15,300 (ประมาณ 620,000 บาท) 
  • ค่าหอพักนอกกรุงลอนดอนต่อปี (ยกตัวอย่างเมือง Durham) : ประมาณ £6,800 (ประมาณ 275,000 บาท) 

แต่ละเมืองก็มีค่าครองชีพที่แตกต่างกันไป บางเมืองอาจจะถูกกว่า และบางเมืองก็อาจจะแพงกว่า รวมไปถึง Lifestyle ของน้องๆ ที่อาจจะแตกต่างกัน ซึ่งบางคนอาจจะชอบไปทานข้าวที่ร้านอาหาร และบางคนก็เลือกที่จะทำอาหารทานเองที่บ้าน 

  • ร้านอาหารทั่วไปตกมื้อละ £8 -12 
  • ร้านอาหาร Fast Food ตกมื้อละ: £2.5 – 5 

โดยรวมๆ แล้ว ค่ากินอยู่จะอยู่ที่เดือนละ £300 – 500 แล้วแต่ Lifestyle ของน้องๆ แต่ละคน (ประมาณ 12,000 บาท ถึง 25,000 บาทต่อเดือน)

ขึ้นอยู่กับระยะทางจากหอพักไปยังมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆ ที่พักในหอพักในมหาวิทยาลัยจะไม่ต้องเสียค่าเดินทาง หรือถ้าพักหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมือง น้องๆ ต้องจ่ายค่าเดินทางมาเรียนเพิ่มเติม

  • ค่าเดินทางนอกเมืองลอนดอนต่อเดือน: £0-30 (ประมาณ 1,200 บาท) 
  • ค่าเดินทางในเมืองลอนดอนต่อเดือน: £130 (ประมาณ 5,200 บาท) 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ

  1. ค่า Student Visa ราคาประมาณ: 16,000 บาท (515USD) 
  2. ค่าประกันสุขภาพ: 11,000 – 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียน) การจ่ายค่าประกันสุขภาพเป็นข้อบังคับในประเทศอังกฤษ ที่นักเรียนทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพทุกคน ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือ NHS ของประเทศอังกฤษได้

บริการของแมงโก้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนถึงเรียนจบ (แมงโก้ ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) สนใจปรึกษาเรื่องเรียนต่อประเทศอังกฤษ โทร. 02-129-3313, 085-144-8808 หรือ LINE: @mangolearning 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
กรอกข้อมูลเพื่อประเมินโปรไฟล์เบื้องต้น และรับคำแนะนำจากทีม consult โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น